Böcker


ORD & LÄNGTAN

NÖDVÄNDIGHETEN

MED POESIDet tog mig ett halvt liv att förstå varför det är viktigt att lyssna. Det är viktigt att lyssna därför att det som hörs är poesi. Och poesi är att vara uppmärksam.

Det går i cirkel.


"Dikt är en form för livet," skrev poeten Gunnar Björling, "ett livsintryck som uttryckes". Han formulerade sig ofta kring syftet med diktandet, och hans tankar har betytt mycket för mig i stunder av undran över meningen med skrivandet. Det här är något av det finaste, och det är fullt tillräckligt: "Dikt är inte deklamation och sång och marsch och talkör, den är en inbjudan till livets färd, kanhända ett rop till den som hör." Han slog också fast: "Konst är uttryck för livets art samt innesluter livets kamp."

Den amerikanska poeten Mary Oliver sammanfattade det så här (i en dikt):


Instructions for living a life:

Pay attention.

Be astonished.

Tell about it.

 

 

Carita
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness

BOK:

HAIKU SOM MINDFULNESS


Jag har skrivit boken Haiku som mindfulness – en handbok för att dela med mig av det fina med att skriva haiku. Boken ger en introduktion till den japanska haikutraditionen och tips om hur man kan komma igång med att skriva själv, som en metod för att träna sig i att stanna upp i nuet. Att skriva haiku är ett bra sätt att kombinera behovet av avstressning med längtan efter att börja skriva. 

Läs mer om haiku som mindfulness under workshops.


 

BOK:

POETISK ORGANOLOGI


Min diktbok Poetisk organologi utkommer under 2019 på Styx förlag. Boken innehåller nitton dikter som var och en utgår ifrån ett musikinstrument.

Organologi är namnet på läran om musikinstrument. Den poetiska organologin undersöker instrumenten ur ett lite annorlunda perspektiv.

Verena Barth, förste konservator och instrumentforskare vid Ringve musikmuseum i Trondheim, har bidragit med en essä om organologi som placerar diktsamlingen i ett större sammanhang.


 

TIDSKRIFTEN

AURORA

 

 

Nytt för i år är att jag ingår i redaktionen för poesitidskriften Aurora

Aurora ges ut av Romantiska förbundet som bildades 1957 av bland andra Bo Setterlind. Tidskriften Aurora började ges ut 1978.


 

AKTUELLA

PUBLICERINGAR


KYRKOMUSIKERNAS TIDNING (KMT)

Augusti 2019

En dikt i Kyrkomusikernas tidning, nummer 7–8 2019.


BLÅELD

Maj 2019

Fem haikudikter i Blåeld, #8, 2019.


AURORA

April 2019

Fem dikter och en artikel i Aurora, nummer 1-2 2019.


BLÅELD

November 2018

En dikt i Svenska Haikusällskapets tidskrift, nummer 7 2018.


LYRIKVÄNNEN

Maj 2018

Fem dikter i Lyrikvännen, nummer 2–3 2018.


NUTIDA MUSIK

Mars 2018

Recension av en bok om tonsättaren John Cage i Nutida musik, nummer 271.


AKTUELLT

 

November

15/11 Bokrelease x 2 – Göteborgs litteraturhus

September

Aurora, nr 3-4 2019.

Augusti 2019

Kyrkomusikernas tidning, nr 7–8, 2019

31 maj – 2 juni 2019

Internationell haikukonferens,

St Albans, Storbritannien

Maj 2019

Blåeld, nr 8, 2019

April 2019

Aurora, nr 1-2 2019.

Copyright © Carita Forslund | Tala Om 2018

All Rights Reserved