Uppdrag

CARITA

FORSLUND


MUSIKVETARE

LYSSNARE POET


MUSIKEN & POESIN

SKRIVA

För mig innebär skrivandet att jag experimenterar med mitt förhållningssätt till omvärlden. Skrivandet berikar min upplevelse av den. Slutprodukten, sannolikt en dikt, är ett kvitto på att jag genomgått en inre utvecklingsprocess, en form av katharsis. I bästa fall kan dikten bidra till att även någon annan får en stark upplevelse, kanske till och med blir inspirerad till en egen skapandeprocess.


Ett drömprojekt vore att få skriva konstnärliga texter till en utställning eller ett annat större kreativt sammanhang. Kontakta mig gärna om behovet finnes! Jag är även öppen för andra uppdrag: krönikor, essäer, artiklar. Skriver gärna om ljudkonst och experimentell musik, eller reflekterande om kreativitet och konstnärligt skrivande.


Att skriva är att förändra. Sig själv. Det är en häftig upplevelse och alla borde få prova. Därför erbjuder jag även skrivcoachning. Jag brukar vara bra på att locka fram andras mod och kreativitet.

 

ANORDNA EN

SKRIVARWORKSHOP


Att skriva är det bästa som finns. Det är ett konstnärligt uttryck som alltid finns till hands. Det svåraste är alltid att starta. Att komma på något att skriva om.


Jag vill hjälper gärna skrivsugna att komma igång med sitt skrivande. Jag kan leda skrivarworkshops i olika stilar och genrer. Kanske prova på att skriva haiku, japansk kortdikt? Eller börja blogga? Jag har kunskap och erfarenhet om de flesta skriftliga uttryckssätt. Se vidare under Bio.

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I

LJUDLANDSKAPET


Genom att träna sig på att lyssna på sin omgivning lär man sig mycket om att vara lyhörd. Både inåt och utåt. Lyhördhet är en viktig grund för kreativitet.


För mig hör ljud och tystnad starkt ihop med poesi och skrivande. Både naturljud och ljudkonst är viktiga inspirationskällor. Musiklyssning är liksom läsning en aktivitet, inte ett passivt tillstånd. Jag kan leda övningar i lyssnande – varför inte i kombination med skrivande?

Jag och Louise Bourgeois. I samma rum, olika tid.

SAMTAL OM DEN

KREATIVA PROCESSEN


Jag tillhör inte dem som flödesskriver. För mig är skrivandet en tidskrävande och fokuserad aktivitet, som jag ofta upplever som svår. Samtidigt är skriva det enda jag verkligen vill ägna mig åt. Hur går det ihop?


Jag berättar gärna om min kreativa process. Om mina metoder för att hitta inspirationen när den inte dyker upp av sig själv. Om skapandets vedermödor och obetalbara lyckorus.

Copyright © Carita Forslund | Tala Om 2018

 All Rights Reserved