Program

MINDFUL HAIKU

ETT KREATIVT VERKTYG MOT STRESS


Det satsas alltmer på hälsofrämjande aktiviteter genom natur- och kulturupplevelser, i synnerhet som en form av stressrehabilitering. Då benämns det ofta som natur- eller kulturunderstödd rehab (NUR och KUR). Mindful Haiku är en antistressmetod som innehåller båda.


Att skriva haiku innebär att uppleva omvärlden med alla sina sinnen, för att sedan beskriva ögonblicket med ord. Det är en övning i medveten närvaro, så kallad mindfulness, en beprövad metod för att koppla bort tankar som orsakar oro och stress. Att bara vara här och nu. Genom denna workshop får deltagarna lära sig hur de ska gå tillväga för att utöva mindfulness med hjälp av haiku. 


Haiku är en mycket kort diktform från Japan som beskriver ett ögonblick. De tre korta raderna är omgärdade av ett regelverk som handlar om hur ögonblicket ska återges. Det ska till exempel innehålla konkreta sinnesintryck, ord som anger årstid, och framför allt lyfta fram det märkvärdiga i det vardagliga.


Inspirationen till dikten hämtas under en ginko, inspirationspromenad, i naturen. Att skriva haiku innebär att stanna upp och notera det "vanliga" runt omkring sig. Att lägga märke till både de stora sammanhangen och de små detaljerna, och berätta om dem. 


En workshop innehåller:

  • Introduktion till haiku – historia, form, tradition
  • Ginko – inspirationspromenad i naturen
  • Skrivande – använd intrycken från ginko
  • Skrivbok till alla deltagare – för att behålla skrivarglädjen!


Mindful Haiku är en workshop som passar utmärkt som personalaktivitet, kanske som en del av en konferens, eller som ett hälsofrämjande arbete. Är du nyfiken på hur det skrivna resultatet kan bli? Klicka här för att läsa dikter som skrevs under en tidigare workshop. En workshop kan generera en helt fantastisk diktsamling. Kanske finaste julklappen till din personal?


Min bok haiku som mindfulness utgör ett finfint komplement till min workhop.


För mer info och offert: mejla carita(a)talaom.se eller ring 0708 59 58 46.

Det går också bra att använda kontaktformuläret.


 

MUSIKINSTRUMENTENS 

HEMLIGHETER

ETT PROGRAM KRING DIKTSAMLINGEN POETISK ORGANOLOGI


Organologi är benämningen på läran om musikinstrument. I min poetiska tappning handlar det om myter och människospår i musikinstrumenten, och upplevelsen av musiken som kroppslös i relation till instrumenten som fungerar som symboliska kroppar. 


I 19 dikter, som var och en utgår från ett instrument, färdas vi genom såväl sanna som mytiska berättelser. Flera av dikterna är även visuella i sin typografi. Här möts med andra ord bild-, ljud- och textkonst i en bok.


Jag kombinerar gärna en uppläsning med att berätta om historierna som döljer sig i dikterna. Exempel på vad de kan innehålla finner ni i informationsbladet som kan laddas ner genom att klicka här. Det är ett fint program som passar intresserade av både musik och poesi. 


organologi framsida
Utdrag02
Utdrag01
Utdrag03

FLER WORKSHOPS

HAIKU FÖR BARN


Att skriva haiku är en träning i att använda alla sina sinnen, koncentrera sig, och att experimentera med ord. Gå på upptäcktsfärd i naturen och sedan berätta vad man upplevt genom en ögonblicksdikt på tre rader.  

Genom att skriva haiku utifrån olika teman kan flera skolämnen mötas i projektet. Man kan bestämma sig för att samla intryck med hjälp av bara ett av sinnena, exempelvis hörsel, eller att vara uppmärksam på något särskilt fenomen i naturen, som växter, småkryp, väder eller årstider.

Haiku för barn kan läggas upp på många olika sätt, beroende på önskemål. Det kan vara en enstaka workshop under några timmar, eller ett långsiktigt arbete med återkommande träffar.

Passar för mellanstadieåldern och uppåt.


 

VIKTEN AV ATT LÄSA & SKRIVA


Tillgången till skriftspråket handlar om rätten att formulera sin egen berättelse. Det handlar om möjligheten att få dela med sig av den, och också om att kunna få berika sitt eget liv genom att ta del av andras historier. Livsupplevelsen blir lite större om man får ta del av fler berättelser än sin egen.

Jag hjälper gärna ovana att komma igång med skrivandet, med metoder för att komma över prestationsångest och dåligt självförtroende.