Böcker

POETISK ORGANOLOGI


Diktsamlingen Poetisk organologi kom ut i november 2019 på Styx förlag. Boken innehåller nitton dikter som var och en utgår ifrån ett musikinstrument.

Organologi är namnet på läran om musikinstrument. Den poetiska organologin undersöker instrumenten ur ett lite annorlunda perspektiv. Det handlar om musikens kroppslöshet i relation till instrumentens både fysiska och symboliska kroppar, om deras skapelseberättelser, och musikens svårbegripliga väsen. Många av dikterna har ett visuellt språk, och kanske är varje dikt även ett slags musikaliskt uttryck? 

Verena Barth, konservator och instrumentforskare vid Ringve musikmuseum i Trondheim, har bidragit med en lysande essä om organologins framväxt som forskningsområde, vilket placerar diktsamlingen i ett större sammanhang.


Poetisk organologi, omslagsbild
Orgel
Oud
Om organologi
Bokomslag Haiku som mindfulness Carita Forslund
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness
Bokomslag Haiku som mindfulness

HAIKU SOM MINDFULNESS


Boken Haiku som mindfulness – en handbok ger en introduktion till den japanska haikutraditionen och konkreta tips om hur man kan komma igång med att skriva, som en metod för att träna sig i att stanna upp i nuet. Att skriva haiku är ett utmärkt sätt att kombinera behovet av avstressning med längtan efter att börja skriva. 


Ur Anna Maris recension i BlåEld, Svenska haikusällskapets tidskrift, nr 9 2019:

[…] Den här tunna lilla boken innehåller tydliga anvisningar för den som vill börja skriva haiku och återger på ett lättläst sätt de huvudregler som borde följas av alla som vill bekänna sig till denna form. Vi får också läsa ett urval av Forslunds egna dikter som exempel, många av dem väldigt enkla men med haikuns djup: "Drar ett streck/över min dikt/solstrålen"; "Mitt i gatan/en svart katt stannar/jag går över".

[…] som nybörjarinstruktion är den i toppklass. […]