Bio

KONSTNÄRLIG INSPIRATION

 

Vissa poeter kommer alltid finnas med mig: Gunnar Björling, Ann Jäderlund, Louise Glück. Tomas Tranströmer och Bodil Malmsten. En mängd andra författare också. Marguerite Duras och Jimmy Liao, två sinsemellan väsensskilda författare, men för mig lika betydelsefulla. Jag är också mycket intresserad av den japanska kortdiktningskonsten som jag både läser och praktiserar.

     Inspirationen till mitt eget skrivande kommer oftast från andra håll än litteraturen. Konstnären Louise Bourgeois är en outtömlig inspirationskälla. Fotografer som Henri Cartier-Bresson, Cooper & Gorfer och Liu Bolin aktiverar alltid fantasin och skaparlusten. Multikonstnären Staffan Westerbergs tankevärldar har påverkat mig ända sedan jag var liten. Han mer än någon annan har visat på fantasins möjligheter. 

     Och så musiken. Alla ljud. Allt som hörs när vi säger att det är tyst. Musikinstrumenten, och spåren efter människor som finns i dem. Jag är en lyssnare – även som läsare. Älskar text med musik i.

     Det finns fantastiskt många musikskapare som jag inspireras av. Om jag skulle vara tvungen att välja en så blev det tonsättaren och konstnären John Cage. Han har inte bara skapat utan också formulerat sig väl om ljud och musik, och även om konst och litteratur. Om jag skulle få lov att välja en till så blev det den estniske tonsättaren Arvo Pärt.

     Inom populärmusiken är Radiohead, Bob Dylan och Joni Mitchell tidlösa inspirationskällor. Deras betydelse för mig är omätbar. Det finns fler också, men jag stannar här.

 

BIOGRAFI


Född i Skellefteå, uppvuxen i Örnsköldsvik och bosatt i Göteborg sedan många år. Skriver poesi, essä och artiklar. Har publicerat två diktböcker under eget namn. Är medlem i Författarcentrum Väst och sitter i styrelsen för Svenska haikusällskapet.
MENINGEN MED SKRIVANDET

 

"Dikt är en form för livet," skrev poeten Gunnar Björling, "ett livsintryck som uttryckes". Han formulerade sig ofta kring syftet med diktandet, och hans tankar har betytt mycket för mig i stunder av undran över meningen med skrivandet. Det här är något av det finaste, och det är fullt tillräckligt: "Dikt är inte deklamation och sång och marsch och talkör, den är en inbjudan till livets färd, kanhända ett rop till den som hör." Han slog också fast: "Konst är uttryck för livets art samt innesluter livets kamp."

 

 

Carita Forslund

Louise Bourgeois och jag i samma rum, bara vid olika tidpunkt. 

UTBILDNING


Konstnärlig masterexamen (Master of Fine Arts) i kreativt skrivande, Linnéuniversitetet

Filosofie magisterexamen (Master of Arts) i musikvetenskap, Göteborgs universitet

Journalistprogrammet (JMG), Göteborgs universitet

Biblioterapi i teori och praktik, Göteborgs universitet